Украина

Головна Статті Договір на надання послуг

Договір на надання послуг

Компанія RusBid Inc, іменована надалі «Виконавець», з одного боку, і дієздатна фізична або юридична особа, що іменується в подальшому «Замовник», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з оплати і (або) придбання, зберігання і відправлення йому товарів, які надалі іменуються «Замовлення», у суворій відповідності з тарифами та умовами, зазначеними на сайті компанії https://rusbid.com, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Замовлення за тарифами й умовами Виконавця.
1.2. Виконання даного договору починається з моменту надходження оплати від Замовника на рахунок Виконавця будь-яким зі способів, вказаних в особистому кабінеті Замовника, у рубриці «Поповнити рахунок».

2. ТЕРМІНИ

2.1. Замовлення — одиниця товару або товарна партія, що має свій унікальний номер, одиничну й підсумкову вартість, дату замовлення, а також проведена в балансі.
2.2. Баланс — автоматизована система обліку Виконавця, у якій відображені всі товарно-фінансові операції Замовника.
2.3. Проводка — окремий рядок балансу, що відображає стан Замовлення. Складається з опису, а також числових характеристик: прихід, витрата і вартість.
2.4. Продавець — юридична або фізична особа, що є одноосібним власником Замовлення на момент його придбання Виконавцем.
2.5. Служба доставки — кур’єрська, поштова, транспортна фірма (компанія), що здійснює поставку Замовлення від Продавця до Виконавця, Виконавця до Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:
— у разі наявності коштів Замовника, достатніх для виконання Замовлення, розмістити, оплатити, прийняти Замовлення на склад і відправити Замовнику протягом 5 робочих днів із моменту надходження його розпорядження про відправлення;
— забезпечити належне зберігання Замовлення, виконувати розпорядження Замовника щодо зберігання й консолідації Замовлення, що знаходиться на складі Виконавця;
— оперативно інформувати Замовника про актуальний стан замовленні шляхом внесення відповідних змін у балансі Замовника;
— зберігати конфіденційність будь-якої інформації про Замовника і його Замовлення;
— оперативно вживати всіх можливих заходів щодо врегулювання суперечок і розв’язання проблем, пов’язаних із купівлею й доставкою Замовлення;
— докласти до кожного відправлення необхідні для Замовника документи: інвойси, рахунки, накладні, декларації тощо.
— безплатно консультувати Замовника з усіх питань, пов’язаних із виконанням Замовлення.

3.2. Замовник зобов’язаний:
— надати Виконавцю повну й достовірну інформацію про Замовлення, необхідну й достатню для його точного виконання;
— оплатити комісійні Виконавцю відповідно до тарифів і умов, зазначених на сайті компанії https://rusbid.com, не пізніше 5 робочих днів із моменту надходження Замовлення на склад Виконавця;
— оплатити вартість доставки Замовлення на вказану Замовником адресу за тарифами, зазначеними у відповідних розділах сайту rusbid.com;
— негайно інформувати Виконавця про зміни, пов’язані з коректним виконанням Замовлення: його сторнування (зміна), зміна поштової адреси та ін.;
— самостійно замовляти й оплачувати товари виключно від свого імені й персонального ID номера, зазначених у його особистому кабінеті;
— при самостійній оплаті Замовлення вказувати адресу складу Виконавця виключно як адресу для доставки Замовлення;
— на вимогу й на розсуд співробітників будь-якого відділення RusBid Inc надати: копію/скан: свого паспорта, кредитних карт, підтвердження про оплату замовлення, інвойси та іншу необхідну інформацію на замовлення;
Забороняється:
— використовувати адресні, персональні, банківські, податкові та інші дані компанії RusBid Inc, її відділень, співробітників для реєстрації на будь-яких онлайн і оффлайн ресурсах або платіжних системах.
— використовувати чужі персональні дані при реєстрації в онлайн-системі Rusbid.
— самостійно замовляти й оплачувати товар на ebay на адресу складу будь-якого відділення Виконавця без реєстрації на ebay як «Gast». Виконавець бере на склад самостійно оплачені товари тільки зареєстрованих на ebay користувачів!

3.3. Виконавець має право:
— призупинити або повністю припинити обслуговування Замовника в разі невиконання ним своїх зобов’язань (п. 3.2 цього договору);
— залучати на свій розсуд, але за попереднім погодженням із Замовником, для виконання цього Договору третіх осіб;
— нараховувати грошові штрафні санкції Замовнику в односторонньому порядку за перевищення термінів безплатного зберігання Замовлення на складі, відповідно до умов і тарифів кожного відділення RusBid Inc, зазначених на сайті https://rusbid. com в рубриці «Тарифи»;
— в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов цього договору в разі:
а) прояви Замовником неповаги, агресивності і грубості по відношенню до співробітників компанії;
б) відсутності повних і точних даних про замовлення;
в) замовлення товарів, предметів або послуг, заборонених законодавством і (або) п. 7 цього договору;
г) надання Замовником завідомо неправдивої особистої/персональної інформації;
д) будь-яких протиправних і неправомірних дій із боку Замовника щодо Виконавця

3.4. Замовник має право:
— на повне або часткове повернення коштів за Замовлення у разі неможливості його виконання або часткового виконання відповідно;
— внести зміни, доповнення в Замовлення до його оплати Виконавцем;
— відмовитися від уже оплаченого Замовлення, але тільки за умови відшкодування Виконавцю всіх витрат, пов’язаних із його виконанням;
— на видалення персональної інформації й закриття свого акаунта в системі Виконавця;
— на отримання за запитом своєї персональної інформації, що зберігається на сайті Виконавця.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ Й ОБЛІК ВХІДНОЇ ПОШТИ ТА ВАНТАЖІВ

4.1. У разі відсутності розпорядження на платну детальну перевірку (тестування) товару з боку Замовника виконавець перевіряє товар лише на відповідність замовленому, але тільки за умови його оплати Виконавцем. У разі виявлення розбіжностей у замовленому й отриманому товарах він зобов’язаний сповістити про це Замовника і вжити заходів до обміну або повернення товару постачальнику;
4.2. За фактом приймання товару на склад робиться позначка про його отримання в електронній системі, товар маркується й розміщується на складі;
4.3. При самостійно оплачених покупках відповідальність Виконавця виникає з моменту отримання товару на склад.

5. ГАРАНТІЯ, ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовник у разі повернення або виникнення гарантійних зобов’язань самостійно оплачує доставку Замовлення від себе до Виконавця й назад;
5.2. Виконавець не надає жодних гарантій на Замовлення і не компенсує Замовнику витрати у разі поломки або непрацездатності товару;
5.3. Комісія за послуги Виконавця Замовнику не повертається, незалежно від рішення Продавця про можливість/неможливість гарантійного ремонту або обміну Замовлення.
5.4. Нарантія на продукцію фристайл лібре:
на глюкометр становить 6 місяців. На сенсори гарантія не надається, поверненню або обміну вони не підлягають.
5.5. Повернення самостійно оплаченого товару Замовника здійснюється Виконавцем тільки на адресу продавця, що надіслав цей товар, згідно з умовами й тарифів Виконавця;
Відправлення його на будь-яку іншу адресу, вказану Замовником, або передача третій особі не допускається.

6. НЕЗАТРЕБУВАНІ ТОВАРИ, ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ПРОДАЖ

6.1. У разі виникнення ситуації відсутності необхідності в Замовника в товарі, який уже надійшов на склад Виконавця, або нерентабельності його транспортування Замовнику, останній може дати розпорядження про ліквідаційний продаж товару Виконавцем. При цьому виторг, за вирахуванням усіх витрат і своєї комісії, Виконавець зобов’язаний зарахувати на рахунок Замовника.
Ліквідаційний продаж: продаж товару на інтернет-аукціоні eBay з мінімальною стартовою ціною й терміном торгів 7 днів або по «Buy it now» з «Best offer» і терміном торгів 1 місяць.
6.2. У разі незатребування товару Замовником протягом 6 місяців Виконавець одержує право самостійно прийняти рішення про ліквідаційний продаж товару Замовника. Виручені кошти за вирахуванням витрат і комісії Виконавця зараховуються на рахунок Замовника.
6.3. У разі відсутності з боку Замовника будь-яких усних або письмових розпоряджень на зберігання, продаж або відправлення Замовлення протягом 12 місяців із дати його надходження на склад Виконавця це Замовлення вважається незатребуваним і продається/утилізується Виконавцем без подальших виплат і компенсацій за нього Замовникові.
6.4. У разі невиплати штрафу в повному обсязі за перевищення термінів безплатного зберігання замовлення (замовлень) на німецькому або англійському складі Виконавця протягом 20 календарних днів із моменту закінчення безплатного зберігання замовлення це замовлення утилізується Виконавцем без погодження з Замовником, в односторонньому порядку.

7. ЗАБОРОНЕНІ ТОВАРИ

Виконавець не купує, не оплачує, не приймає на склад і не відправляє Замовнику такі товари та предмети:
— предмети, які за своїм характером або за упакуванням можуть становити небезпеку для співробітників фірми, бруднити або псувати інші посилки або обладнання;
— наркотичні засоби, психотропні речовини і препарати;
— тютюн і тютюнові вироби;
— алкоголь, у т. ч. пиво і слабоалкогольні напої;
— харчові добавки, стероїди й БАДи для спортсменів;
— отруйні, хімічні речовини та реактиви;
— живі тварини, рослини й саджанці;
— радіоактивні, сильнодійні, їдкі, вибухові й легкозаймисті речовини, засоби підриву, піротехніки й інші небезпечні речовини;
— зброя бойова, ручна, стрілецька й холодна, цивільна, колекційна (в т. ч. муляжі й точні копії), службова, боєприпаси, балончики зі сльозогінним газом, спеціальні технічні засоби подвійного застосування, пневматична й газова зброя, витратні матеріали, аксесуари та комплектуючі для будь-якого виду зброї, оптичні приціли, електрошокові пристрої й іскрові розрядники;
— швидкопсувні продукти харчування;
— друковані видання, образотворчі матеріали, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що містять пропаганду війни, расизму, насильства;
— порнографічну продукцію й матеріали;
— валюту, купюри, банкноти, монети, платіжні доручення, чеки, ваучери, цінні папери, облігації, купони, акції, банківські картки;
— ювелірні вироби, дорогоцінні метали й камені;
— предмети антикваріату і витвори мистецтва;
— людські останки й органи;
— будь-які предмети й товари заборонені до перевезення міжнародною асоціацією транспорту (ІАТА) і поштовим союзом (ВПС)

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець і Замовник несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства тієї країни, де послуги Виконавця були надані.
8.2. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за Замовлення виключно з моменту його надходження на склад і до моменту передачі поштовій, кур’єрській чи іншій службі доставки або довіреній особі Замовника.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за терміни, якість і виконання замовлень Продавцем, а також за дії служб доставки, транспортних, кур’єрських або вантажних компаній, митних органів або довіреної особи Замовника.
8.4. Виконавець зобов’язаний докласти всіх зусиль для вирішення суперечок та відшкодування страхових та інших платежів на користь Замовника в разі втрати, пошкодження, затримки з доставкою з вини третіх сторін.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

9.1. Виконавець гарантує й забезпечує повну конфіденційність будь-якої інформації про Замовника, у тому числі його особистих даних, замовлених товарів і предметів, фінансового стану та інших відомостей.
9.2. Виконавець зобов’язується не передавати будь-яку інформацію про Замовника шляхом виключення доступу до неї третіх осіб, без згоди на те Замовника.
9.3. Виконавець гарантує наявність у нього достатніх організаційних і технічних засобів щодо забезпечення захисту даних Замовника.
9.4. У разі якщо третя особа або уповноважені органи влади пред’являть позов або почнуть дії, пов’язані з розкриттям інформації, Виконавець негайно повідомляє про це Замовника.

10. ФОРС МАЖОР

10.1. Обидві сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, у результаті подій надзвичайного характеру (стихійні лиха, катастрофи, військові дії, страйки, зміна і/або застосування нормативних актів органів державної влади й місцевого самоврядування тощо), настання яких сторона, яка не виконала зобов’язання, не могла передбачити й запобігти. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно сповіщає іншу і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовника в онлайн-системі RusBid.com і діє до моменту виконання обома Сторонами своїх зобов’язань за ним.

12. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

12.1. Сторони вживатимуть усіх заходів до вирішення суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути в разі виконанні зобов’язань за цим Договором, шляхом переговорів.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Документи, які є доповненням до цього договору, отримані в електронному вигляді, мають юридичну силу і визнаються обома Сторонами.
© 2016 RusBid Inc