Банер

Головна Посилки з Америки Прийом, ідентифікація та облік посилок, що надходять в RusBid

Щодня на адресу компанії приходить сотні посилок. Завдання нашого співробітника полягає в правильній їх ідентифікації, реєстрації в системі і подальшої відправки на склад. Відбувається це таким чином. При надходженні посилки менеджер реєструє її в реєстраційній книзі, записуючи номер трекінгу. Після визначення якому клієнтові належить посилка, вноситься зміна в його балансі у відповідному рядку - змінюється статус замовлення на "отриманий", посилка зважується і її вага також вказується в балансі. Потім її маркують, записуючи на коробці або пакеті прізвище клієнта та номер замовлення, що відповідає номеру в рядку балансу. Потім посилка переноситься на склад і зберігається до надходження розпорядження клієнта про її відправку.

Для правильного та швидкого виконання цих умов необхідна детальна інформація з описом і номером замовлення, із зазначенням трекінгу доставки. Без достатньої інформації буде ускладнений процес ідентифікації і ваше замовлення може потрапити на склад "невпізнаних посилок", що призведе до значного збільшення термінів відправки вашого замовлення і, можливо, вам доведеться платити за зберігання додаткову суму. Буває так, що замовлення приходить на конкретне прізвище, але їйого немає в балансі клієнта. У цьому випадку ми пишемо повідомлення і відправляємо e-mail на електронну адресу, вказану в профайлі клієнта, Часто доводиться довго чекати відповіді і це, відповідно, також продовжує терміни відправки замовлення.

Наведу приклад: на нашу поштову адресу компанії RusBid в США приходить посилка від приватної особи, відправлена ​​з території США, продана на аукціоні EBAY, без всяких супровідних документів. Річ може являти собою вживану запчастину і без всяких розпізнавальних знаків. Менеджер з приймання ретельно шукає в системі за ймовірними назвами, фірмами-виробниками, номером трекінгу і в результаті відправляє посилку на склад "невпізнаних речей". Після тривалого часу клієнт починає турбуватися долею своєї покупки в Америці, пише нам лист або дзвонить. Усно повідомляє номер трекінгу, зміст посилки. Ми досліджуємо всі склади і в результаті, звичайно ж, знаходимо "пропажу". У балансі клієнта вона коротко значиться як "самостійно сплачена на аукціоні покупка". Ось так помилки у формуванні клієнтом замовлення, призводять до втрати часу і грошей самого ж клієнта, не кажучи вже про втрачений час наших співробітників.

За прийом та ідентифікацію самооплачених посилок (mail forwarding) ми стягуємо чисто символічну плату: $ 5 (якщо вага посилки не перевищує 22 lbs) або $ 8 (від 22 lbs або обсяг понад 1 куб.м.).

Подальша доля вашого замовлення в ваших руках: за вашим бажанням ми можемо об'єднати замовлення від різних продавцем в одну посилку або ж навпаки, розділити замовлення на кілька посилок, керуючись вашим розпорядженням з метою оптимізації витрат на доставку та уникнення проблем з митницею.

Пишіть нам, задавайте питання, ми завжди раді надати інформацію в особистому спілкуванні з нашими шановними клієнтами.

После определения какому клиенту принадлежит посылка, вносится изменение в его балансе в соответствующей строчке - меняется статус заказа на “полученный”, посылка взвешивается и ее вес также указывается в балансе. Затем ее маркируют, записывая на коробке или пакете фамилию клиента и номер заказа, соответствующий номеру в строке баланса. Потом посылка переносится на склад и хранится до поступления распоряжения клиента об ее отправке.

Для правильного и быстрого выполнения этих условий необходима подробная информация с описанием и номером заказа, с указанием трекинга доставки. Без достаточной информации будет затруднен процесс идентификации и ваш заказ может попасть на склад “неопознанных посылок”, что приведет к значительному увеличению сроков отправки вашего заказа и, возможно, вам придется платить за хранение дополнительную сумму. Бывает так, что заказ приходит на конкретную фамилию, но ее нет в балансе клиента. В этом случае мы пишем сообщение и отправляем e-mail на электронный адрес, указанный в профайле клиента, Часто приходится долго ждать ответа и это, соответственно, также продлевает сроки отправки заказа.

Приведу пример: на наш почтовый адрес компании RusBid в США приходит посылка от частного лица, отправленная с территории США, проданная на EBAY аукционе, без всяких сопроводительных документов. Вещь может представлять собой запчасть бывшую в употреблении и без всяких опознавательных знаков. Менеджер по приемке тщательно ищет в системе по предполагаемым названиям, фирме – изготовителю, номеру трекинга и в результате отправляет посылку на склад “неопознанки”. По прошествии длительного времени клиент начинает беспокоиться судьбой своей покупки в Америке, пишет нам письмо или звонит. Устно сообщает номер трекинга, содержание посылки. Мы исследуем все склады и в результате, конечно же находим “пропажу”. В балансе клиента она кратко числится как “самостоятельно оплаченная на аукционе покупка”. Вот так оплошности в формировании клиентом заказа, приводят к потере времени и денег самого же клиента, не говоря уже о потерянном времени наши сотрудников.

За прием и идентификацию самостоятельно оплаченных посылок (mail forwarding) мы взимаем чисто символическую плату: $5. Отправка таких посылок, в зависимости от веса, $15+$0.5/кг.

Дальнейшая судьба вашего заказа в ваших руках: по вашему желанию мы можем объединить заказы от разных продавцом в одну посылку или же наоборот, разделить заказ на несколько посылок, руководствуясь вашим распоряжением в целях оптимизации затрат на доставку и избежания проблем с таможней.

Пишите нам, задавайте вопросы, мы всегда рады предоставить информацию в личном общении с нашими уважаемыми клиентами.

 

Заказать доставку из США